Womb & Fertility Massage Training

To heal the womb, is to heal the woman

18 t/m 21 maart 2022 ~ Nederland

18 t/m 21 november 2022 ~ Nederland

We nodigen je van harte uit om deel te nemen aan een 4-daagse spirituele, praktische en theoretische training voor vrouwen die zich willen specialiseren in de gezondheid en vruchtbaarheid van andere vrouwen. Dit is een unieke training die het spirituele combineert met een fysieke massage. Het is een buik-sacrum massage, met de nadruk op de gezondheid van de baarmoeder, menstruatie en vruchtbaarheid gecombineerd met heling op emotioneel en spiritueel vlak zodat jij je krachtiger voelt van binnenuit.

“Dit is NIET zomaar een massagecursus !!”

Heb je een passie voor het ondersteunen van vrouwen?

Deze training is een 4-daagse reis door zelf ontwakenbewustwording, het opnieuw verbinden en genezen – waardoor elke therapeut in staat is om haar vrouwelijke cliënten te ondersteunen en voeden gedurende alle fasen van hun leven, van menarche tot menopauze en al het moois daartussenin.

Gedurende de 4 dagen leer je het “protocol” van de womb & fertility massage, met veel tijd om zowel te oefenen, als deze prachtig ontspannende therapie te ontvangen, die werkt op alle gebieden waar we als vrouw spanning, hormonale onbalans en ervaringen uit het verleden hebben. Dit betekent dat je diep kan wegzinken en verbinden met jezelf en je bekkengebied, zodat je kunt beginnen met het erkennen en genezen van jouw eigen baarmoederwonden terwijl je traint en jouw ruimte veilig wordt bewaakt door ervaren Womb & Fertility Massage Therapists. Dit maakt een belangrijk deel uit van het proces om vervolgens andere vrouwen te kunnen ondersteunen op hun helingsreis.

Opbouw van de training

We starten de training met een mooie meditatie en blessing. Het aanwezig zijn in de cirkel en onderdeel uitmaken van de Sisterhood is voor veel vrouwen al een geschenk op zich. We zullen gebruikmaken van de innerlijke seizoenen van de menstruatiecyclus en wat ze voor ons betekenen, en gebruiken oa visualisatie om de energieën van de baarmoeder en voormoeders door middel van een spiraalceremonie terug te winnen. Je zult ook ervaren hoe het is om met Rebozo-sjaals ingepakt te worden in een ceremonie die wij “Reclaiming the Soul” noemen, vergelijkbaar met een “Closing of The Bones”, en die velen ervaren als een “wedergeboorte”.

Na afloop van de 4 dagen, wordt je uitgenodigd op ons privé FB-forum, waar meer dan 500 beoefenaars vrijelijk zowel persoonlijke als professionele verhalen, advies en ondersteuning delen. Dit is een stukje pure magie omdat we elkaar ondersteunen als echte zussen. Er zijn geen kosten aan verbonden en deze ondersteuning is werkelijk ONBETAALBAAR voor jou als behandelaar en als vrouw.

Theorielessen worden online gegeven, in jouw eigen tijd. Je krijgt toegang tot video downloads, PowerPoint-handouts en het Fertility Handboek van ruim 200 pagina’s (dit alles is Engelstalig!).
Aan het einde van de training wordt er een evaluatie gehouden voor het geven van de praktijk. Om je diploma compleet te maken heb je na de training een jaar de tijd voor het afronden van het theorie-examen incl. case studies.
De training is geaccrediteerd door KTNO en erkend door NVST, VBAG, CAT en BATC.

Data & locatie

18 t/m 21 maart 2022 ~ Lichtfontein in Appelscha, Nederland

18 t/m 21 november 2022 ~ Lichtfontein in Appelscha, Nederland

Investering

Early Bird actie: €1430,- incl lunch.
Deze prijs geldt alleen bij betaling van de volledige factuur tot 2 maanden voor aanvang van de training. Daarna geldt de normale prijs van €1730,- incl lunch.
Na het voldoen van de aanbetaling à €330,-, per omgaande na ontvangst factuur, ben je zeker van je plek in de training. Het restantbedrag voldoe je vervolgens vóór verstrijken van de Early Bird óf 4 weken vóór aanvang training.

Verblijfsmogelijkheden

De locatie waar de training gegeven zal worden is Lichtfontein in Appelscha. Lichtfontein heeft een kleine B&B ter beschikking waar studenten kunnen verblijven. Daarnaast zijn er in de zomermaanden mogelijkheden om in een tent te verblijven. De kosten hiervoor en tevens de kosten voor eventueel diner, betaal je rechtstreeks aan Lichtfontein. Voor meer informatie over de mogelijkheden verwijzen wij je door naar Lichtfontein.

Wil je graag deelnemen, maar je bent nog niet eerder getraind in massagetechnieken?

Ook dan kun je deelnemen aan onze 4-daagse training, echter vragen we je om in dat geval eerst deel te nemen aan onze 1-daagse cursus Fundamentals of Massage.

Deze training wordt gegeven in het Nederlands. Voor Engelstalige opties, zie de Engelse tekst hieronder.

Onderaan deze pagina is een video geplaatst met een mooi overzicht van wat je kunt verwachten van de training.

It was beautiful with Janine. I had a warm, safe feeling and she hold the group as a wonderful sisterhood. I was on the right place, on the right time! Thank you!!

It’s so difficult to express what this training meant for me. It was way behond expectation. Such a powerful, yet soft way to find the connection between head, heart and womb. To stand in your soft, feminine power. I’m very grateful I gave myself permission to follow my intuition and to share this beautiful practice with every woman who feels the calling to step into her feminine energy!

Kaatje Maertens

Ken Janine vanuit een andere opleiding en zij werkt al even zalig als ze les geeft! Na bijna 12 jaar lichaamswerk, reflexologie en healings vond ik een massage/healingvorm die helemaal bij mij en mijn vrouwenpraktijk past. Temeer daar vrouwen niet alleen kwetsbaar zijn in hun 2 de chakrazone om zwanger te worden, maar ook om zichzelf te hervinden.

Myriam Oorts

Womb & Fertility Massage Training

To heal the womb, is to heal the woman

March 18-21, 2022 ~ Netherlands  

November 18-21, 2022 ~ Netherlands

We invite you to join us on a 4 day Spiritual, Practical & Theory course for practitioners wishing to specialize in Women’s Health & Fertility. Fertility/Womb Massage is a unique training, blending the spiritual with physical massage. It is an abdominal sacral massage, with the emphasis on womb, menstrual and fertility health along with healing for empowerment.

“This is NOT just another massage course !!”

Do you have a passion for helping women?

This course is a 4 day journey through self awakeningreconnecting and healing – allowing each therapist to be able to support, nurture and nourish their female clients through all stages of their life from menarche to menopause and all the juiciness in between.

During the 4 days you will learn the fertility/womb massage “protocol”, with lots of time to both practice and receive this beautifully relaxing therapy, which works all the areas that as women we hold tension, hormonal imbalance & past experiences. This means that we can allow ourselves to sink deeply into the senses and our womb spaces, so that we can begin to acknowledge and heal our own womb wounds as we train, whilst being held in safe space by 2 experienced Fertility Massage Practitioners. This is part of the process to then be able to support other women in their healing journey.

About the training

You will be greeted by a womb meditation and blessing, sit in circle and share with a sisterhood ~ a gift in its self. We will tap into the menstrual cycle inner seasons and what they mean to us, and use visualization to reclaim the energies of the womb and Spiral Ceremony. You will also get to experience a wrapping with Rebozo scarves, which we call “Reclaiming the Soul”, similar to a “Closing of The Bones”, which many experience as a “rebirth”.

On completion of the 4 days, you will be invited into our private FB forum, where over 500 practitioners openly share both personal and professional stories, advice & support. This is a piece of pure magic as we support each others as true sisters. There is no charge and yet this support is INVALUABLE for the practitioner.

Theory lessons are taught via distance learning, in your own time. You’ll will have access to video downloads, PowerPoint handouts and an E-Book. There is a theory and practical exam, case studies. Accredited with KTNO and aknowledged by NVST, VBAG, CAT and BATC.

Dates & location

March 18-21, 2022 and November 18-21, 2022 ~ Lichtfontein in Appelscha, Netherlands

This training will be held in Dutch! If you want to follow a course in English, then please contact us to discuss the options.

Investment

Depending on the location of where the training will be held. Please get in contact to discuss the details.

You want to join us, but have not been trained in any massage skills before?

You are able to join our 4-day course, but we ask you to first join our 1-day course In this one day course you will learn all basic skills of massage, including table settings, towel management and business tips and tools.

Investment for the Fundamentals of Massage is €200,- More info about the Fundamentals of Massage. You’ll find the English text on the second half of the page.

If you are interested to do this course, but only speak English, please contact us for more information, cos we have options to organize private or small group trainings!

At the end of this page you’ll find a video with a nice impression of the course and its energy.

A fertile womb is a creative and juicy womb and woman

 

Are you being called to work with women & womb wisdom?

Do you have a desire to develop your massage practice?

Want to delve into something juicy for your own healing journey?

Have a passion for Women’s Health and want to discover nourishing and nurturing techniques to enhance your practice?

❣️to honor our sista’s❣️

We invite women to HEAR the CALL, to step into circle, leaving all judgement, ego and “pretend face” behind them.

Coming into our safe space allows women to be HEARD, HELD and feel SAFE whilst not being judged. Showing up as their RAW, VULNERABLE and TRUE selves ❣️

Speak your truth … discover your wisdom and reignite your creative passion!!

Womb & Fertility Massage Courses go way beyond just a massage technique!!

“A Fertile Womb is a Creative Womb – one that creates life, visions, abundance and fulfillment”