• Blijf op de hoogte!
  •  
  •  

Afspraak maken

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak kun je telefonisch (06-46064695) of via het formulier contact met mij opnemen.

Openingstijden

Maandag t/m donderdag 10.00 -17.30 uur
Woensdag 19.15 – 21.00 uur

Intakes voor de cyclusmassage vinden niet plaats op woensdagavond ivm de duur en intensiviteit.

Annulering afspraak

Afspraken kunnen alleen telefonisch worden geannuleerd op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Annuleren kan kosteloos tot maximaal 24 uur voor gereserveerde tijd.
Afspraken op maandag, dienen uiterlijk vrijdag vóór 17.00 uur geannuleerd te worden.

Indien afspraken binnen 24 uur van de gereserveerde tijd worden geannuleerd óf niet telefonisch, dan kunnen de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Betaling

Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de betaling van de factuur en gebeurd door PIN na afloop van de behandeling.

Vergoedingen zorgverzekeraar

De behandelingen van Praktijk Manitou vallen niet onder de vergoedingen van de zorgverzekeraar.

Geen vergoeding, wel een beroepsvereniging
Als therapeut ben ik echter wel aangesloten bij de beroepsvereniging NVST én bij de koepelorganisatie RBCZ.
Zij houden zicht op de kwaliteit van mijn behandelingen, opleidingen en nascholingen. Tevens komt er eens in de paar jaar een visitatiecommissie beoordelen of mijn administratie deugdelijk is, of de praktijk netjes en hygiënisch is en of er geen wanpraktijk aan de orde zijn. Daarnaast dien ik iedere 3 jaar een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.